Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca w Sklepie Internetowym www.banat.pl

 

[ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH]

 

Administratorem danych osobowych w ramach serwisu internetowego www.banat.pl jest Biżuteria BANAT Natalia Stysiak, ul. Kaszubska 9, 67 – 100 Nowa Sól, NIP 9251908440, REGON 369115007, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, tel. +48 668 907 406, e – mail: kontakt@banat.pl.

 

[INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. BANAT Natalia Stysiak przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO).
 2. Przetwarzanie wynika również z ciążących na BANAT Natalia Stysiak obowiązków prawnych
  dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO).
 3. przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów BANAT Natalia Stysiak (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO).
 4. BANAT Natalia Stysiak, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

 

[CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

        Dane osobowe przetwarza się w celu:

 • prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie BANAT Natalia Stysiak lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym BANAT, prowadzonym pod adresem URL https://www.banat.pl/;
 • prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym BANAT Natalia Stysiak, a także w sklepie internetowym BANAT, prowadzonym pod adresem URL https://www.banat.pl/;
 • zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z BANAT Natalia Stysiak umów sprzedaży lub świadczonych przez BANAT Natalia Stysiak lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • prowadzenia przez BANAT Natalia Stysiak działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • organizacji przez BANAT Natalia Stysiak programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do BANAT Natalia Stysiak;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących BANAT Natalia Stysiak;
 • prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

 

[UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE]

 

      W zależności od podstawy prawnej, na mocy której BANAT Natalia Stysiak przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
 1. danych posiadanych przez BANAT Natalia Stysiak,
 2. celu i sposobu przetwarzania,
 3. odbiorców, którym zostały udostępnione dane,
 4. źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez BANAT Natalia Stysiak.

 

[DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. BANAT Natalia Stysiak udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez BANAT Natalia Stysiak, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących BANAT Natalia Stysiak uprawnień, a także
  w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).
 2. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia
  w postaci stosownych klauzul umownych.
 3. Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez BANAT Natalia Stysiak danych.

 

[OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

Okres przechowywania danych osobowych przez BANAT Natalia Stysiak uzależniony jest od celu
w jakim dane te są przetwarzane i upływa:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez BANAT Natalia Stysiak, lub z dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź też złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

 

[WARUNKI AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ BANAT NATALIA STYSIAK]

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez BANAT Natalia Stysiak w sposób zautomatyzowany,
  w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają BANAT Natalia Stysiak lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować ofert do ich preferencji.
 2. Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych,
  a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

 

[DOBROWOLNY CHARAKTER POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób, których dane będą przetwarzane.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie:
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu,
 • daty urodzenia
 • adresu dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania oczekiwanego świadczenia przez BANAT Natalia Stysiak. Brak podania wyżej wymienionych danych skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy lub brakiem możliwości wykonania świadczenia.

 

[OCHRONA INFORMACJI]

 

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie rejestracji w serwisie www.banat.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez BANAT Natalia Stysiak z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 

[INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl